หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย > นายณัฐวารี ตรีเทพ และนายปกรณ์ ปัญญาวจี นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการออกแบบประกวดสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"
นายณัฐวารี ตรีเทพ และนายปกรณ์ ปัญญาวจี นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการออกแบบประกวดสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"

admin gmd
2018-09-05 16:47:34

นายณัฐวารี ตรีเทพ และนายปกรณ์ ปัญญาวจี นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการออกแบบประกวดสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ  "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายณัฐวารี ตรีเทพ และนายปกรณ์ ปัญญาวจี นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการออกแบบประกวดสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อ
"คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน