หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย > อาจารย์ปฐวี อารยภานนท์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมบรรยายการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition"
อาจารย์ปฐวี อารยภานนท์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมบรรยายการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition"

admin gmd
2018-09-05 16:53:07

อาจารย์ปฐวี อารยภานนท์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมบรรยายการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition"


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 อาจารย์ปฐวี อารยภานนท์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมบรรยายการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition" โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอผลงานการสเก็ตช์ภาพเพื่อขอคำแนะนำ ทั้งนี้มี Japan Foundation เข้าเยี่ยมชมร่วมให้คำแนะนำพร้อมกับประชาสัมพันธ์โครงการประกวด ณ ห้อง 4245


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์จิติมา เสือทอง : ภาพข่าว