หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย > โครงการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย ภายใต้ชื่องาน "HI LIVE : live ความคิด live ไอเดีย
โครงการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย ภายใต้ชื่องาน "HI LIVE : live ความคิด live ไอเดีย

admin gmd
2018-09-05 16:54:24

โครงการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
และมัลติมิเดีย ภายใต้ชื่องาน "HI LIVE : live ความคิด live ไอเดีย


(14 พ.ย. 60) ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานโครงการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
ภายใต้ชื่องาน "HI LIVE : live ความคิด live ไอเดีย ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับชมผลงานนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 พ.ย. 60
เวลา 10.00 น. - 19.00 น.


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์ขวัญใจ สุขก้อน : ภาพข่าว